ABSALOM ? CHARAKTER I METODY DZIAŁANIA

dr Dave Williams

Historia Absaloma nie należy do zbyt pięknych. Osobowość i działania Absaloma wnoszą wiele zamieszania i cierpienia. Sprowadzają niewyobrażalne zło. Absalom jest czarujący, zwodniczy, podstępny i przebiegły. Wprowadza chaos i zamieszanie do kościoła pod pozorem ?szczerej troski? – Jest to osobowość ?uzurpatora?. Skończył bardzo tragicznie, przynosząc wstyd ojcu, rodzinie i dla całego kraju.

Pochodzenie Absaloma
Absalom był synem króla Dawida. Wyróżniał się niezwykłą urodą i sprytem 2Sm 14,25. Jednak był zagniewany i rozczarowany życiem. Jego tragiczna historia jest opisana w Biblii (2Sm 15 rozdział) Czytając ją dowiadujemy się jak rozpoznawać działania osobowości typu Absaloma. Imię Absalom zawsze kojarzy się z nieposłuszeństwem, pychą, hipokryzją, samowolą, buntem, promowaniem i wywyższaniem samego siebie. Taka postawa jest typowa dla współczesnych Absalomów, którzy zwykle noszą ukryty gniew. Często są rozczarowani życiem, służbą, (pracą) i poziomem życia. Zwykle uważają, że zasłużyli sobie w życiu na więcej uznania niż to co osiągnęli. Z tego powodu Absalom zbudował sobie pomnik, podobnie jak to uczyniło wielu dyktatorów w historii świata 2Sm 18,18.

Absalom miał wielkie plany i ambicje w swoim życiu, które się nie spełniły. Był winny podstępnego morderstwa swojego brata w przeszłości. Mając przekonanie, że ?przysługuje się? swojej rodzinie. Ukarany odsunięciem od swego ojca. Ignoruje wszystkich i nie pokutuje. Absalom posiadał fałszywą ocenę wszystkiego, według swoich własnych standardów. Jego brat Amnon zgrzeszył i Absalom uznał, że musi wymierzyć mu ?sprawiedliwość? zabijając go. Zamiast uznać się za mordercę, robi z siebie ?bohatera?, który zasłużył sobie na medal uznania. Jego myślenie było kompletnie wypaczone.

W taki sam sposób ?współcześni Absalomowie? obrażają się na przywództwo i ?potajemnie? organizują subtelną ?egzekucję? przywódcy (pastora) ? jego reputacji, osiągnięć lub prawości. Ktoś mający postawę Absaloma zwykle nosi zakamuflowane zgorzknienie, ukryte urazy, rozczarowanie i gniew jak to widzimy w postępowaniu Absaloma, gdy obraził się na brata. Jego Ojciec Dawid nigdy by nie zaaprobował morderstwa Amnona, brata Absaloma, więc on sam organizuje tajny spisek. Jeśli pomysły współczesnego Absaloma nie są akceptowane lub nie przyjęte przez przywództwo, tak jak on uważa, że powinno być, wówczas się obraża. Kiedy ktoś zaczyna nosić urazę i nic z tym nie robi, wówczas jest obrażony na wszystko, nawet z powodu drobnych rzeczy. Będzie on nosił urazę w swoim sercu często szukając tych, którzy się z nim zgodzą i go poprą 2Sm 13,20-29.

Ukryte zamiary
?Duch Absaloma? rozwija się przez ukryte zamiary, działania oraz popleczników. Absalom jest przekonany o tym, że:

Przywództwo nie jest godne zaufania
Przywódcy są niekompetentni
Ja znam właściwy sposób rozwiązania sytuacji lub problemu.

?Współczesny Absalom? nosi ukrytą pogardę, zemstę i niechęć wobec przywództwa i tych którzy są ulegli temu przywództwu 2Sm 13,22. Osobowość Absaloma przekaże swoje urazy i niezadowolenie wielu osobom w różnorodny sposób.

Ukryty Bunt
Absalom jest zbuntowany, ten bunt będzie szerzył się jak rak. W pewnym momencie stanie się nie do opanowania, jeśli nie natrafi na stanowczy sprzeciw 2Sm 14,27-30. ?Gdyż nieposłuszeństwo (bunt) jest jak grzech czarów, a krnąbrność, jak bałwochwalstwo i oddawanie czci obrazom…? 1Sm 15,23

Gdy ?duch Absaloma? zaczyna działać w kościele lub w miejscu pracy, zauważymy zamieszanie, napięcie, doświadczymy rozstroju żołądka i niepokojących myśli. Spowodowane jest to tym, że grzech nieposłuszeństwa (buntu) wyzwala ?ducha czarów?. Nie mówię tutaj o czarach jako ?uczynkach ciała? Gl 5,19-21, lecz o tego rodzaju ?czarach?, które ściągają demony na całą grupę lub rodzinę z powodu buntu. Paweł apostoł mówi, że duch buntu będzie stawał się coraz bardziej dominujący im bliżej będziemy przyjścia Chrystusa 2Tes 2,7. ?Gdyż tajemna moc nieprawości już działa..? (ukryty bunt przeciwko legalnej władzy (autorytetom). Jezus również ostrzegał Mt 10,21. ?A wyda na śmierć brat brata i ojciec syna i powstaną dzieci przeciwko rodzicom i przyprawią ich o śmierć?.

Powtarzanie grzechu Lucyfera
Osobowość Absaloma działa subtelnie aby zmarginalizować szczerego przywódcę. Z czasem usiłuje ?demonizować? przywódcę, zdradzając go przez pozbawiania wpływów wpośród jak największej liczby osób które go wspierają. Podobnie jak Lucyfer zdradził Boga i przechwycił serca jednej trzeciej anielskich zastępów. Końcowy rezultat udziału w rebelii i zdradzie, zawsze jest ten sam. Czy to był Korah, Datan, Abiram, Haman, Jezebel, Judasz, ta historia zawsze kończy się jednakowo, nigdy nie skończyła się szczęśliwie dla żadnego z nich.

Żądza władzy (kierowania)
Ktoś z osobowością Absaloma wyobraża sobie siebie jako konkurencję dla przywództwa i ciągle wypacza i źle interpretuje decyzje lub polecenia wydawane przez przywódców.
Absalom jest opanowany przez rządzę władzy, natomiast nie jest zainteresowany czystością swego serca. Przyjrzyjmy się osobie mającej osobowość Absaloma, studiując całą tę historię z 2Sm 13-18. Celem tego artykułu jest ukazanie jego taktyki i rozpoznanie ?współczesnych Absalomów?, aby wiedzieć jak skutecznie się z nimi rozprawiać.

Taktyka Absaloma
Oto czego możemy się dowiedzieć o taktyce Absaloma z 2Księgi Samuela 15,1-12.
Absalom stara się zrobić wrażenie i wykraść serca ludzi którzy podlegają zwierzchnikom (autorytetom). Jego ostatecznym celem jest ?zdetronizować? i zastąpić kogoś sprawującego władzę (autorytet). Często osoby ?religijne? cieszą się widząc kogoś kto wydaje się bardzo religijny i ulegają zwiedzeniu.

2Sm 15,1-6. (1) I stało się potem, że Absalom sprawił sobie powóz i konie oraz straż przyboczną złożoną z pięćdziesięciu mężów. (2) Zwykł też był Absalom od wczesnego rana stawać na drodze przy bramie, a ilekroć jakiś człowiek miał sprawę sporną do rozstrzygnięcia na sądzie przez króla, Absalom przywoływał go do siebie i mawiał: Z którego miasta jesteś? A gdy ten odpowiadał: Z tego a tego plemienia izraelskiego jest twój sługa, (3) wtedy Absalom mawiał do niego: Patrz! Twoja sprawa jest dobra i słuszna, ale nie ma u króla nikogo, kto by cię wysłuchał. (4) Mawiał jeszcze Absalom: Gdyby to mnie ustanowiono sędzią w tej ziemi i gdyby do mnie przychodził każdy, kto ma sprawę sporną do rozstrzygnięcia, to wymierzyłbym mu sprawiedliwość. (5) Gdy zaś ktoś podchodził do niego, aby mu się pokłonić, on wyciągał do niego rękę, brał go w objęcia i całował. (6) Tak postępował Absalom z każdym Izraelitą, który szedł do króla na sąd, i pozyskiwał sobie serca mężów izraelskich.

Absalom promuje samego siebie, manipulując innymi celem uzyskania ludzkiej chwały 1Sm 15,1. Absalom ostrożnie i dokładnie buduje swój ?imidź?, który ma robić wrażenie. Gdy ludzie zaczynają okazywać uznanie i pochwały dla kogoś tak zwiedzionego, zaczyna on wierzyć, że jest bardziej ?duchowy? lub ?mądrzejszy? niż prawdziwy lider (przywódca) 2Sm 15,2-6

Mistrz manipulacji
Absalom jest mistrzem manipulacji Zapewniał on ludzi, ?jesteś dla mnie kimś szczególnym?, ?jesteś moim przyjacielem?, ?ja cenię cię więcej niż pastor, ja poświęcę ci mój najlepszy czas, a on nie?. Postawa ?Absaloma? objawia się w egoistycznych ambicjach, zakamuflowanych pod postacią ?służby? dla innych, dla kościoła, organizacji lub w miejscu pracy 2Sm 15,2. Absalom szuka okazji do wywyższania siebie kosztem innych. Kwestionuje on i podważa prawie wszystkie decyzje przywództwa. Niestety, mając takie krytyczne nastawienie osoba z postawą Absaloma nie przyjmie od przywództwa żadnego duchowego pokarmu lub przewodnictwa.

Dla Absaloma nic nie jest dostatecznie dobre cokolwiek czyni pastor lub lider. Nawet jeśli zawierają sugestie Absaloma, nigdy nie są dostatecznie dobre. Absalom zawsze znajdzie jakiś błąd 2Sm 15,2. Osobowość (duch) Absaloma objawia się w podziałach, antagonizmie, i negatywnej krytyce zwierzchników (autorytetów) aby móc promować samego siebie. Aktywnie będzie szukał osób sprawujących władzę (mających autorytet) którzy poprą jego działania 2Sm 15,3.

Absalom karmi swoich naśladowców krytycznym nastawieniem, doszukującym się błędów w innych. Często drobne rzeczy, nieistotne duchowo, będą podnoszone do najważniejszych spraw np. to jakim samochodem jeździ pastor, jakie są jego dochody, jego styl przywództwa, albo jego podejście do wyzwań (potrzeb). 2 Sm 15,4. Absalom demonstruje ?fałszywą pokorę? 2Sm 15,5

Polityka Absaloma
Absalom był mistrzem w uprawiania polityki, poklepywania po ramieniu, całowania po rączkach i komplementowania. Jego ?ofiary? nie dostrzegały jego prawdziwych motywacji i pułapki jaką na nich zastawił. Już wiesz jak rozegrała się ta scena, prawdopodobnie sam jej doświadczyłeś. Oto ktoś dzwoni i zaprasza cię na posiłek. Przekonuje cię, że to raczej pilna sprawa, żeby się spotkać. Może być osobą, którą otaczałeś kiedyś szacunkiem, może być pastorem lub biznesmenem. Może nawet być jakąś osobistością z twojej denominacji. Nie masz powodów by wątpić w jego prawość i szczerość, więc odkładasz wszystko i umawiasz się na obiad. Modlisz się przed posiłkiem i zaczynacie rozmowę, mówi głównie on. Mówi ci jak bardzo jest szanowany, gdzie głosił i jakie zyskał uznanie wśród znanych osobistości. Tutaj padają nazwiska, które w jego przekonaniu ty szanujesz. Następnie obsypuje cię komplementami za twoją służbę dla Królestwa Bożego jak bardzo cenny jesteś dla kościoła, organizacji lub biznesu. Czujesz się rozgrzany i doceniasz jego miłe słowa uznania i rekomendacji. Kto nie lubi takich rzeczy?

Po chwili jego ton powoli się zmienia. Trwa ?sondowanie? jaka jest twoja opinia o pewnych sprawach i kwestiach. Podczas gdy ty nadal czujesz się dobrze po tych pochlebnych słowach, on zaczyna roztrząsać pewne problemy, krytykować przywództwo i czynić subtelne uwagi, podważające kogoś z przywództwa. Jego subtelne oszczerstwa wyrażane z ostrożnością w ?duchowy sposób? mówione niby w wielkim zaufaniu i rzekomej trosce (zaniepokojeniu) przywództwem, kierunkiem rozwoju zboru, służby, kościoła? ty możesz tutaj dopisać czego jeszcze?

Jeśli masz rozeznanie to się zorientujesz, że to było coś więcej niż tylko przypadkowe przyjacielskie spotkanie przy posiłku. Nigdy tego nie mówił wprost, lecz masz odczucie, że prowadzi kampanie zmiany przywództwa ? i oferuje siebie samego jak kandydata. Jeśli jesteś do mnie podobny. Zaczynasz robić sobie wyrzuty za negatywne myślenie o jakimś wspaniałym chrześcijaninie. Jednak, wydaje się, że nie możesz się otrząsną z myśli które właśnie usłyszałeś. Modlisz się o wewnętrzny Boży pokój, lecz ciężko ci jest pozbyć się myślenia o niektórych sprawach, które ta osoba ci przedstawiła. Te nasiona szukają miejsca w twoim umyśle, próbując zapuścić korzenie. A może ta osoba przebyła tak długą drogę w tym celu aby uczynić cię swoim zwolennikiem? Podobnie jak to czynił Absalom, który widział siebie jako bohatera, lidera, wybawcę i szansę na zmianę. Obserwuj go w najbliższych miesiącach. Oto co zwykle odkryjesz: zobaczysz jak subtelnie i podstępnie będzie wytykał błędy w przywództwie kościoła, biznesie (miejscu pracy) lub denominacji.

Będzie on usiłował odciągnąć uwagę od prawdziwego przywódcy (lidera) i pomniejszyć jego zasługi? stopniowo będzie rosła otwartość na jego niezadowolenie, a to wszystko pod maską rzekomej ?troski i zaniepokojenia?. Zacznij obserwować ludzi którymi on się otacza. Odkryjesz, że ci wszyscy którzy najbliżej mu towarzyszą sami noszą jakieś urazy (zgorszenia). Nie mają szacunku dla autorytetów (przywództwa). Zauważysz, że widzą oni siebie samych jako ważnych liderów, wszyscy nastawieni krytycznie, doszukujący się błędów, narzekający i podważający powołanego przez Boga przywódcę. Każdy z nich będzie działał jako agitator poczynań Absaloma. Modlę się o to aby przyszło na ciebie oświecenie, zanim zostaniesz zarażony wirusem Absaloma. Ten człowiek próbuje wykraść serca by móc zając stanowisko należące do kogoś innego.

Jakiekolwiek wspieranie ?Absaloma? to wyrządzanie szkody swojej własnej duszy, doprowadzenie siebie samego do upadku i ruiny. ?Duch Absaloma? jest tym dla duszy niczym AIDS dla ciała. Ten scenariusz wciąż na nowo jest rozgrywany w kościołach, zborach, w miejscach pracy. Różne nazwiska, różne lokalizacje, różne wypaczenia, lecz ten sam duch. Absalom jest złodziejem, który wykrada serca i lojalność ludzi wobec prawdziwego (legalnego) przywództwa. Ktoś mający osobowość Absaloma czuje, że wielu go popiera, więc odważnie i jawnie okazuje swoją nielojalność. Wówczas ludzie muszą dokonać wyboru pomiędzy prawdziwym liderem (przywódcą) a Absalomem, który ich zwiódł 2Sm 15,6-10.

Przygotowany do działania
Po czterech latach krytykowania, i potajemnego podważania króla, oraz jednoczesnego wywyższania się w oczach ludzi, Absalom był przygotowany do działania. Jego planem było zadebiutować jako król w miejscu ogłoszenia Dawida na króla i miejscu jego narodzenia w Hebronie. Teraz, gdy cała prawda wychodzi na jaw. Ludzie musza dokonać wyboru pomiędzy ich właściwym przywódcą a Absalomem, który zwiódł ich swoją dwulicowością. Zwykle nie udaje się Absalomowi zwieść większości, ale spowodował dostatecznie dużo podziału przez zasianie wątpliwości w swoich zwolennikach.

Konspiracja
Absalom jest niebezpieczny, usprawiedliwia swoją konspirację poprzez skupianie uwagi na tych wszystkich małych i nieistotnych sprawach, tam gdzie znalazł jakieś błędy w przywództwie. Zwykle ktoś z osobowością Absaloma nie ma podstaw do oskarżenia przywódcy o fałszywa naukę lub jakiś rażący grzech 2 Sm 15,15,7-10. Absalom posługuje się subtelnym zwiedzeniem. Zwykle nie potrzebuje on dużej grupy do realizacji swoich zamiarów; nawet kilku wspierających go, trzech lub czterech kluczowych liderów wystarczy. On wie, że pozyskał (wykradł) ich serca 2Sm 15,11.

?Wielki hipokryta?
Daje się wyczuć rosnące napięcie wśród ludzi Ta historia pokazuje jak działa taktyka udawania 2Sm 15,11-12. Wziął ze sobą 200 mężczyzn z Jeruzalem jako gości, lecz oni nic nie wiedzieli o jego zamiarach. Podczas gdy Absalom składał ofiary, posłał on po Ahitofela, jednego z doradców Dawida. Wkrótce wielu innych również dołączyło do Absaloma i spisek się wzmagał.

Ktoś mający osobowość Absaloma jest nie tylko kłamcą. Ale również religijnym hipokrytą 2Sm 15,12. Zwróć uwagę na słowa ?podczas gdy Absalom składał ofiary?? Jezus nieustannie sprzeciwiał się religijnym hipokrytom nie pozwolił im się zwieść, dzisiaj jest podobnie, nie mogą oni zwieść odrodzonej i napełnionej Duchem Świętym osoby, która chodzi w Duchu Świętym i trzyma się prawdy Słowa Bożego.

Mt 22:18 ?A Jezus, poznawszy ich złośliwość, rzekł: Czemu mnie kusicie, obłudnicy??. Zwróćmy uwagę na to, że Jezus nazwał obłudę złośliwością.

Religijne pozory Absaloma często zwodzą tych chrześcijan którzy nie mają rozeznania: 2Kor 11,12-13.  ?A to, co czynię, czynić też będę nadal, aby odebrać podstawę tym, którzy chcą mieć podstawę, by w tym, czym się chlubią, byli takimi, jakimi my jesteśmy. Tacy bowiem są fałszywymi apostołami, pracownikami zdradliwymi, którzy tylko przybierają postać apostołów Chrystusowych?.

Są oni godną politowania grupą ? pseudo-apostołów, kłamliwych kaznodziejów ? udających posłańców Chrystusa, zwiedzionymi do głębi. ?I nic dziwnego; wszak i szatan przybiera postać anioła światłości.  Nic więc nadzwyczajnego, jeśli i słudzy jego przybierają postać sług sprawiedliwości; lecz kres ich taki, jakie są ich uczynki?. 2Kor 11,14

Nadchodzący sąd
Istniej Biblijna zasada, która mówi: Jeśli korzeń jest zły to I owoc będzie zły. To oznacza, że grupę zrodzoną w wyników dziania I zabiegów Absaloma czeka ten sam los w swoim czasie Rz 11:16 ?A jeśli zaczyn jest święty, to i ciasto; a jeśli korzeń jest święty, to i gałęzie?

Ezech 18:20 ?Człowiek, który grzeszy, umrze. Syn nie poniesie kary za winę ojca ani ojciec nie poniesie kary za winę syna. Sprawiedliwość będzie zaliczona sprawiedliwemu, a bezbożność spadnie na bezbożnego?

Absalom z pewnością znał tę prawdę, jednak ją zignorował. Zawsze czeka nas dzień odpłaty. Ezech 14:8 ?I zwrócę swoje oblicze przeciwko temu mężowi, i uczynię go znakiem i przysłowiem, i wytracę go spośród mojego ludu – i poznacie, że Ja jestem Pan?. Absalom zginął w najbardziej widowiskowy sposób. Jego głowa zaplątała się o gałęzie drzewa, gdzie pozostał zwisając do swojej egzekucji. ?Złapany za głowę!? W terminologii bliblijnej głowa oznacza autorytet i przywództwo. Absalom sam siebie zrobił ?głową? i przez ?głowę? został osądzony!

2Sm 18,9-10.14-15 ? Absalom natknął się przypadkowo na sługi Dawida; jechał on na mule, a muł ten wbiegł pod gęste gałęzie wielkiego dębu tak, iż jego głowa zaczepiła o dąb i zawisł między niebem a ziemią, muł zaś, na którym jechał, pocwałował dalej. (10) Dostrzegł to jeden człowiek i doniósł o tym Joabowi, mówiąc: Widziałem Absaloma wiszącego na dębie?. (14) Joab odpowiedział: W takim razie nie będę się dłużej przy tobie zatrzymywał. Potem wziął trzy włócznie do ręki i wbił je w serce Absaloma, gdy ten jeszcze żywy wisiał na dębie?.

Przebili go trzema włóczniami. On próbował zniszczyć autorytet namaszczonego przywódcy Izraela, lecz zniszczył swoje własne życie.

Upadek Absaloma
Bunt Absaloma skończył się tak jak Jezebel, Koraha, Datana, Abirama i Judasza. Przyczyną ich upadku była pycha, ich życie skończyło się przedwcześnie i tragicznie. Bardzo niebezpieczną rzeczą jest zasiewać spory i powodować podziały w ciele Chrystusa (kościele). Prz 6,16-19 Bóg nienawidzi siania niezgody między braćmi. Rz 13:2 ?Przeto kto się przeciwstawia władzy, przeciwstawia się Bożemu postanowieniu; a ci, którzy się przeciwstawiają, sami na siebie potępienie ściągają?.

Co było przyczyną podstępnego grzechu Absaloma?
Nierozwiązane (ukryte) urazy (zgorszenia), egoistyczne ambicje, i nienawiść doprowadziły Absaloma do nieprzebaczenia i zgorzknienia. Jego motywacje (pobudki) nigdy nie były czyste, jego celem była zemsta, podważanie i rujnowanie. Mt 24,10 ??I wówczas wielu się zgorszy i nawzajem wydawać się będą, i nawzajem nienawidzić?. Nierozwiązane – ukryte urazy zawsze prowadzą do nienawiści i zdrady.

Dlaczego tak trudno sobie poradzić z tym ?duchem??
Powodem jest to, że ludzie są związani emocjonalnie z osobowością Absaloma poprzez relacje. Osobowość Absaloma zwykle jest miła, przyjacielska, lubiana i popularna. Każdy kochał Absaloma (nawet król Dawid). Rozprawianie się z nim wygląda tak jak byśmy nie mieli ?miłości? lub ?oskarżali?.

Przygotuj się na osobisty atak!
Kiedy próbujesz pomóc osobie zarażonej duchem Absaloma, przygotuj się na atak. Albo kiedy okazujesz wsparcie dla prawdziwego lidera, przygotuj się na atak ze strony kogoś z osobowością Absaloma. Będąc religijnym hipokrytą, jak Faryzeusze którzy doprowadzili do egzekucji Jezusa, Absalom będzie się wysilał by cię zdyskredytować. Niestety, jedynym sposobem rozprawienia się z nim jest odcięcie się od niego.

Gdyby Dawid nie pozwolił Absalomowi na powrót do jego królestwa, nie doświadczyłby zdrady i czasowej utraty królestwa. Wielokrotnie ci którzy działają ?w duchu Absaloma? opuszczają w buncie kościół (zbór), ale chcą jeszcze trochę pozostać w społeczności. Tak to rozumują: ?nadal jesteśmy częścią Królestwa Bożego, nawet jeśli nie jesteśmy w tej same Społeczności?. To brzmi całkiem logicznie, ale zarówno historia jak i fakt, że powodują podziały wskazują na to, że ich prawdziwym motywem nie jest społeczność. Jednej rzeczy Absalom nie przestanie robić, to jest mówić przeciwko temu za co został odsunięty.

Charakterystyka Absaloma w skrócie.
Szuka słuchaczy (zwolenników). Posługują się uprzejmością i przychylnością (uznaniem). Czasem obdarza specjalnymi podarunkami i przesadnymi pochwałami. Absalom doprowadził do podziału ?słodkimi słówkami?, ?wykradając serca? zwolenników Dawida.
Często zapewnia ludzi – ?jesteś dla mnie kimś szczególnym?. Zgubną cechą zwiedzenia jest to, że nie zdajesz sobie sprawy z tego, iż zostałeś zwiedziony i ?nastawiony?. Oto dlaczego tak ważne jest właściwe rozeznanie. Specjalne traktowanie: społeczność, wyjazdy, podarunki, względy. Każdy lubi być traktowany w szczególny sposób. Jednak jeśli ktoś z osobowością Absaloma oferuje ci coś, patrz na to jako na ?przynętę?, uciekaj w drugą stronę.

Absalom nie zadowoli się niczym z tego co robi pastor lub przywódcy. Poza plecami, będzie skrycie zasiewał wątpliwości odnośnie przywództwa. Doszukuje się błędów w pastorze i liderach – nosi ukryte zamiary. Motywacje Absaloma nie były znane aż wyszły na jaw, gdy było za późno.
Wiesz jak postąpić w przypadku ?ducha Jezebel lub osobowości typu Koraha, ale Absalom jest przebiegły jak wąż i ?robi swoje? poza plecami. Absalom mówi ci te rzeczy, które chcesz usłyszeć. Zadaniem prawdziwego pastora jest mówić prawdę w miłości. Czasem ta prawda boli i wymaga zmian, ale zawsze jest dla naszego dobra. ?Duch Absaloma? ostatecznie wystąpi z otwartą nielojalnością i podziałem. Celem Absaloma jest użycie swojej mocy i pozycji aby zrealizować swoje własne zamiary a nie pomagać ci w realizacji twoich celów i wizji.

Absalom wydaje się być bardzo przyjazny i uczuciowy ? a wszystko to wypływa z egoistycznych pobudek osobistego zysku. Będzie ci się wydawało, że nigdy nie byłeś bliżej Jezusa gdy znalazłeś się po wpływem Absaloma.
Absalom egoistycznie ?szuka swego?, lubi słuchać narzekań podważających przywództwo. Głównym celem Absaloma jest to aby przez manipulację zdobyć coś czego Bóg jemu nie dał! Psalm 12,3  ?Kłamliwie mówią jeden do drugiego pochlebstwa, Mówią nieszczerym sercem?

Absalom werbuje innych dla swoich celów, podobnie jak to czynił Lucyfer. Szukał rady Ahitofela (dziadka Batszeby). Będzie szukał kogoś z ?ojcowskim nastawieniem? aby uzyskać poparcie; ktoś kogo inni poważają. Może on wymienić nazwiska tych którzy go popierają. Absalom nie krępuje się wymieniać ludzi których zna i uważa za wybitnych lub znaczących, by przekonać innych, że oni się z nim zgadzają.

Niezadowoleni ludzie będą werbować (agitować) innych na rzecz Absaloma, wciągając swoją własną grupę do buntu. Absalom spowoduje podziały by je wykorzystać na swoją korzyść. Zrobi wszystko aby zasiać nasiona niezadowolenia, celem podważenia przywództwa ? autorytetów które Bóg postawił w ich życiu.

Jak rozprawić się z tym duchem?
Przywódcy musza posługiwać się darem rozróżniania duchów 1Kor 12,10 por. Prz 21,12.
Właściwie sprawować swoją rolę. Jeśli pozostałe owce zobaczą, że się ?cackasz? z Absalomem, pomyślą, że wszystko jest w porządku. Ty musisz roztoczyć ochronę. Chroń owieczki przed pocałunkami Absaloma. Wilki zawsze przychodzą w owczej skórze. Jeśli nic z tym nie zrobisz, możesz być pewny tego, że Absalom będzie chytrze torował sobie drogę do przejęcia władzy.
Mt 7:15  ?Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w odzieniu owczym, wewnątrz zaś są wilkami drapieżnymi!?  porównaj: Dzieje 20,29-31; Przyp. 20,26; Nech 6,1-9.

Wydaje się, że ?Duch Absaloma? umacnia się wówczas, gdy pastor lub inny przywódca jest słaby lub zbyt wrażliwy. Nie dawaj mu miejsca w swojej służbie lub biznesie (miejscu pracy). Jedynym skutecznym sposobem rozprawienia się z Absalomem to – dać mu odpór. Ef 5:11; Jkb 4,7; Psalm 36:1-4; Rz 16,17-18.
Módl się z nimi. Wyznacz wystawienników do których masz zaufanie by poświęcili specjalny czas na modlitwę. Wierzę, że wielu będzie wyzwolonych z tych duchów i staną się ponownie użyteczni w Królestwie Bożym Łk 6,26-28. Wiedz na pewno, ze ich własna pycha przywiedzie ich do upadku 2Sm 18,9.14;

Osobiste ostrzeżenia:
Jeśli bardziej mi zależy na moim znaczeniu niż na misji (posłannictwie), wówczas działają złe i destrukcyjne siły. Jeśli posługuję się manipulacją dla osobistych korzyści, uległem szatanowi i straciłem Boże namaszczenie! Jeśli kiedykolwiek kogoś podkopywałem, z pewnością sam wpadnę w ten dół!

Jeśli wierzę w to, że potrzebuję tego co ma ktoś inny aby być szczęśliwym, czy to dotyczy się rzeczy czy pozycji, wówczas utraciłem Boże prowadzenie, bezpieczeństwo w Nim i jestem o krok bliżej ?ducha Absaloma?. Jeśli nie jestem zadowolony z tego co mam, mogę być pewien, że nie będę zadowolony z tego co chciałbym mieć.

Jeśli kiedykolwiek rozsiewałem nasiona niezgody i podziału (lekceważąc duchowe autorytety) Mogę być pewien, że działałem w duchu Lucyfera a nie Chrystusa ukrzyżowanego!
Jeśli kiedykolwiek myślałem, ?gdybym to ja zarządzał? – znaczyłoby to, że właśnie się nie nadaję do tego. Jeśli kiedykolwiek zgadzałem się słownie z rozgoryczonymi członkami, nie jestem godny być liderem.

Jeśli kiedykolwiek posługiwałbym się manipulacją zamiast motywacją, wiem, że zmierzałbym w kierunku osobowości Absaloma i dlatego muszę natychmiast pokutować.
Jeśli kiedykolwiek otaczałem się ludźmi noszącymi w sobie urazy, wiem, że zmierzam do haniebnego wstydu. Jeśli kiedykolwiek szukałem sposobów by udowodnić, że mam więcej wiedzy i zdolności niż pastor lub lider, to wiem, że szatan już wykradł pokój mojej duszy.

Jeśli kiedykolwiek skrycie krytykowałem mojego pastora lub lidera a nigdy szczerze nie poświęcałem czasu na modlitwę za nimi to mogę być pewien, że nie jestem w duchowej jedności i muszę albo pokutować albo przygotować się na zrujnowanie mojej przyszłości.

Ostrzeżenie: Absalom nie jest twoim przyjacielem. Tam gdzie działa ?duch? Absaloma, Jezus nie ma już pierwszeństwa. Oto dlaczego panuje tam zamieszanie, chaos i bałagan. Absalom, może się modlić obłudnie dla pokazu ale tak naprawdę nie szuka Jezusa na pierwszym miejscu. Dlatego ta osobowość będzie się domagać komitetów i spotkań bardziej niż prawdziwych spotkań modlitewnych. W liście do Kolosan 1,18 czytamy: ?On także jest Głową Ciała, Kościoła; On jest początkiem, pierworodnym z umarłych, aby we wszystkim był pierwszy?

Jan Apostoł spotkał się z osobowością Absaloma swoich czasów i nie obawiał się go zdemaskować i ostrzec innych o jego zdradliwości ?Napisałem do zboru krótki list, lecz Diotrefes, który lubi odgrywać wśród nich kierowniczą rolę, nie uznaje nas. Dlatego, jeżeli przyjdę, przypomnę uczynki jego, że złośliwymi słowy nas obmawia i nie zadowalając się tym, nie tylko sam nie przyjmuje braci, lecz nawet zabrania to czynić tym, którzy chcą ich przyjąć,
i usuwa ich ze zboru?. 3Jana 1,9-10

Ci którzy cieszą się zaufaniem przywództwa stają się celem Absaloma. Pozostań lojalny swojemu przywódcy, który ci zaufał, nawet jeśli nie jest doskonały. Albo będziesz lojalny albo odejdziesz.

Skonfrontuj każdego ?Absaloma?, który próbuje tobą manipulować lub wykorzystać cię. Idź bezpośrednio do swoich przełożonych i powiedz im o ?Absalomie? zanim będzie za późno. Zawsze szukaj najpierw Królestwa Bożego i Bożych sposobów postępowania (Mt 6,33) a on da ci wyzwolenie i wzrost.

Zapamiętaj słowa króla Dawida, ojca Absaloma:

?Przewrotność serca niech obca mi będzie, Nie chcę znać złego człowieka. Kto skrycie oczernia bliźniego swego, tego zniszczę; Nie ścierpię oczu wyniosłych i serca nadętego. Oczy moje zwrócone są na wiernych w kraju, Aby mieszkali ze mną. Kto chodzi drogą prawa, Ten mi służyć będzie. Oszust nie zamieszka w domu moim, Kłamca nie ostoi się w oczach moich. Każdego ranka tępić będę wszystkich bezbożnych w kraju, Wygubię z miasta Pana wszystkich złoczyńców?. Psalm 101,4-8

?aby we wszystkim (Jezus Chrystus) był pierwszy? Kol 1,18

Tłumaczenie z angielskiego: Witold Kantorek

Tytuł oryginału: The Absalom Spirit; Unmasking the Malignant Imposter, dr Dave Williams, D.Min, D.D
Pastor w Mount Hope Church and Outreach Ministries in Lansing, Michigan w USA liczącym około 12 tysięcy wiernych.