Oto film z chrztu który odbył się w naszym zborze dnia 26.06.2011