„Kim są Zielonoświątkowcy” – Bp Marek Kamiński
Biskup Marek Kamiński jest Prezbiterem Naczelnym Kościoła