Witamy na naszej stronie.

Bardzo się cieszę, że nas odwiedziłeś! Zapraszamy do korzystania z naszych zasobów internetowych: kazań, artykułów, pieśni, i innych opracowań biblijnych. Niech wszystko służy ku zbudowaniu, zachęceniu i pocieszeniu! Celem naszym jest służyć zgodnie z Bożą wolą, wskazywać na Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela. Pragniemy, aby imię „Jezus” było wywyższone ponad wszystko!

My także, kierowani Bożą miłością, pragniemy służyć, pomagać, zachęcać i nauczać. To nie ludzie istnieją dla kościoła, lecz kościół istnieje dla ludzi.

Kościół Zielonoświątkowy należy do rodziny kościołów protestanckich. Naszą cechą charakterystyczną jest wiara w chrzest w Duchu Świętym i dary (charyzmaty) Ducha Świętego. W Dniu Zielonych Świąt zgodnie z zapowiedzią Jezusa nastąpiło wylanie Ducha Świętego. Wtedy to uczniowie Jezusa zostali napełnieni Duchem Świętym i po raz pierwszy zaczęli modlić się innymi językami.

Wierzymy, że Bóg się nie zmienił i ci, którzy uwierzyli w Jezusa jako Pana i Zbawiciele oraz powierzyli Jemu całe swoje życie, mogą również być napełnieni Duchem Świętym i być przez Niego prowadzeni na co dzień. Duch Święty wprowadza nas we wszelką prawdę przez Słowo Boże!


Niech cię Bóg błogosławi

Pastor Witold Kantorek