Służba duszpasterstwa młodzieży koncentruje się na pracy wśród nastolatków
w wieku gimnazjalnym oraz licealnym.

Zakres pracy młodzieżowej:

? Nauczanie Słowa Bożego – różne tematy biblijne połączone z nauczaniem dotyczącym praktycznego zastosowania Bożych standardów.

? Prowadzenie spotkań młodzieżowych, których celem jest zbudowanie zgranej grupy rówieśniczej, charakteryzującej się głęboką pasją dla Chrystusa.

? Zachęcanie młodych ludzi do życia w bliskiej relacji z Bogiem.

Naszą wizją i marzeniem jest to, aby:

? Pozyskać młodych ludzi dla Królestwa Bożego.

? Mieć dobry wpływ na nasze otoczenie.

? Mieć postawę pełną pasji i poświęcenia dla Chrystusa i „zarażać” tym innych.

? Mieć właściwe poznanie tego, kim prawdziwie jesteśmy w Jezusie Chrystusie.


Jesteśmy wdzięczni Bogu za naszą Młodzież. Wierzymy, że Bóg ma wobec niej plan i dostrzegamy ogromny potencjał w tych osobach, który chcemy użyć na Jego Chwałę. Bardzo serdecznie zachęcamy wszystkich młodych ludzi do uczęszczania w naszych spotkaniach. Praca katechetyczna przebiega zgodnie z wymogami ministerialnymi, co stwarza możliwość do wystawienia oceny z religii na świadectwie szkolnym.


Spotkania młodzieżowe prowadzone są metodami interaktywnymi, budującymi trwałe relacje w grupie rówieśniczej, a także w formie projektów wykorzystujących zdolności i umiejętności naszych wychowanków. Dodatkowe działania to: konferencje, obozy letnie i zimowe, działania ewangelizacyjne i misyjne.


Nauczanie odbywa się na podstawie programów zatwierdzonych przez władze Kościoła Zielonoświątkowego i przedstawione Ministerstwu Edukacji Narodowej zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 30 czerwca 1999r (Dz.U.Nr.67,poz.753) w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych szkołach i przedszkolach.


Pragniemy, aby nasze dzieci wzrastały, ucząc się Bożych wartości i kształtowały w sobie Boży charakter, były pełne radości i pasji dla Boga wiedząc, że chrześcijaństwo to nie nuda i rutyna, ale wielka wspaniała, fascynująca przygoda.


Program zajęć jest zaplanowany tak, by uczyć dzieci w różnym wieku dojrzałości, pomagając im dojrzewać duchowo, emocjonalnie i społecznie, aby były w stanie sprostać wymogom dzisiejszego świata, ale też by miały mocny duchowy fundament oparty na Bożych, biblijnych standardach i wartościach.


Realizowany program zajęć jest zatwierdzony ministerialnie, umocowany prawnie (nasze dzieci otrzymują ocenę wpisywaną na świadectwach szkolnych) i podległy Kuratorium Oświaty. Jest dobrze i precyzyjnie opracowany i prowadzony przez doświadczoną kadrę nauczycieli mających szczególne powołanie.


Głównym celem służby muzycznej jest  prowadzenie uwielbiania na nabożeństwach i spotkaniach. Staramy się, aby nasze uwielbienie Boga było żywe, spontaniczne, otwarte na działanie i prowadzenie Ducha Świętego.


Zgodnie z posiadanymi darami oraz talentami pragniemy pomagać uczestnikom nabożeństw doświadczać Bożej obecności przez śpiew, muzykę oraz naszą osobistą postawę i świadectwo życia.


Poprzez muzykę i śpiew wyrażamy Bogu wdzięczność i uwielbienie za to, kim jest i jaki jest. Nie jesteśmy profesjonalistami, ale wkładamy w to, co robimy całe serce podczas nabożeństw oraz innych okoliczności, takich jak koncerty uwielbienia, ewangelizacje.  Staramy się prowadzić cały kościół we wspólnym uwielbieniu.

Tutaj możesz kupić dobrą książkę i inną literaturę chrześcijańską.


Oferujemy:

? Biblie

? książki

? czasopisma

? płyty CD

? filmy

? inne drobiazgi – doskonałe na drobny prezent


Na uwagę zasługuje bogata, książkowa oferta dla dzieci i rodziców.

Księgarnia jest otwarta przed i po nabożeństwach.


Zapraszamy do naszej biblioteki wszystkich członków i sympatyków Zboru, którzy chcą się rozwijać  i wzrastać duchowo, pogłębiać biblijne poznanie, umacniać swoją wiarę.

Znajdziesz tutaj wartościowe materiały i publikacje pomocne w poznaniu Biblii, a także w życiu i służbie chrześcijańskiej.

Biblioteka czynna jest w każdą niedzielę po nabożeństwie porannym.